Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Логос принт
Адрес
Град: Бургас  8001
Улица/квартал: ул. Одрин 2 карта
Факс: (056)801-716
Email: office@informaprint.com
Тематики
Пътуване и туризъм, Книги за изучаване на език, История
Статус
Активен
Кодове 978-954-92173  (Стари кодове: 978-954-91971)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Людмила Аначкова Лице за контакт Телефони: +359 0888 427 416
Георги Калоянов Калоянов управител Отговорно лице