Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Димитър Атанасов
Адрес
Град: с. Вакарел, област Софийска  2060
Улица/квартал: ул. Младост 21 карта
Телефони: +359 895 073 524
Email: dim.atanasov@mail.bg
Url: http://www.bulartist.eu
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-90923
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница електронна книжарница
Улица/квартал:
Url: http://www.bulartist.eu
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Димитър Кирилов Атанасов Отговорно лице