Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Артлайн Студиос
Адрес
Град: София  1618
Улица/квартал: жк Павлово, ул. Кота 1050 21, бл. 2 карта
Телефони: +359 2 988 90 20
Факс: +359 2 988 90 21
Email: artline@artline-comics.net
Url: http://www.artline-comics.net
Тематики
Художествена литература за деца и юноши, Комикси, Художествена литература
Статус
Спрял да издава
Кодове 978-619-193  (Стари кодове: 978-954-92533, 978-954-2908, 978-954-90384)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Христо Стоянов Коцев Отговорно лице