Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Радостина Тодорова - Зора-Р
Адрес
Град: Бургас  8005
Улица/квартал: жк Славейков 17 ет. 9 карта
Телефони: (056)887-186
Email: radostina.todinova@abv.bg
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-92199
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница [няма име]
Град: Бургас  8000
Улица/квартал: жк Изгрев карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Радостина Тодорова Тодинова Отговорно лице