Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация Библейска лига - България
Адрес
Град: София  1616
Улица/квартал: ул. Егреците 9 карта
Телефони: +359 897 810 513
Email: deni.plamenova@gmail.com
Url: http://www.bibleleague.bg
Тематики
Християнска религия
Статус
Активен
Кодове 978-954-8960  (Стари кодове: 978-954-92166)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Деница Пламенова Иванова Лице за контакт
Николай Василевски Иванов Отговорно лице