Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателство "Илия Вълчев"
Адрес
Град: Добрич  9300
Улица/квартал: жк Христо Ботев бл. 9 вх. Г ап. 18 карта
Телефони: +359 878 507 130
Email: acronicneutronic@gmail.com
Url: http://www.iliyavalchev.com
Тематики
Техника, Учебници, Художествена литература
Статус
Активен
Допълнителна информация
Издателство "Илия Вълчев" е импринт
Кодове 978-619-7287
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Илия Вълчев Отговорно лице
Адриана Вълчанова Лице за контакт