Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Artes Liberales
Адрес
Град: Горна Оряховица  5100
Улица/квартал: ул. Златна Панега 13 карта
Телефони: +359 899 810 913
Email: artes.liberales.pub@gmail.com
Тематики
Философия, Психология, Обществени науки, социология
Статус
Активен
Кодове 978-619-91795
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Иво Ангелов Дочков Отговорно лице