Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
GID Consulting
Адрес
Град: София  1415
Улица/квартал: кв. Драгалевци, ул. Ангел Букурещлиев 30 ап. 16 карта
Телефони: +359 888 812 379
Email: g.rayzhekova@gmail.com
Url: https://msjellyfish.com/
Тематики
Детско-юношеска литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7757
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Иван Илиев Димитров управител Отговорно лице
Гергана Ангелова Райжекова Лице за контакт