Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ГУТА-Н
Адрес
Град: Габрово  5300
Улица/квартал: ул. Никола Войновски 26 карта
Телефони: +359 888 921 635
Email: galina_nedkova@mail.bg
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7444  (Стари кодове: 978-619-90656)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Николай Иванов Колев управител Отговорно лице
Галина Иванова Недкова Лице за контакт