Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Бисс Адвъртайзинг
Адрес
Град: София  1592
Улица/квартал: жк Дружба 1, ул. Илия Бешков 12 карта
Телефони: 0898 582-218, 0898 560-008
Email: igen4@bissbg.com
Url: http://www.bissbg.com
Тематики
Лека промишленост, Художествено-документална литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-92418
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Румяна Николова управител Отговорно лице