Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация КОМ
Адрес
Град: София  1606
Улица/квартал: бул. Пенчо Славейков 18 вх. В карта
Телефони: (02)952-09-94
Факс: (02)952-09-94
Email: kom@datacom.bg
Тематики
История
Статус
Активен
Кодове 978-954-8745  (Стари кодове: 978-954-91652)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Светлана Симеонова Тихова председател Отговорно лице