Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ОРИОНА
Адрес
Град: София  1373
Улица/квартал: жк Западен парк бл. 54 вх. А карта
Телефони: +359 825 72 77
Email: contact@milenkov.eu
Тематики
Поезия, Техника, Учебници, Художествена литература
Статус
Спрял да издава
Кодове 978-954-9771
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Антони Миленков Отговорно лице