Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Small Stations Press
Адрес
Град: София  1408
Улица/квартал: жк Иван Вазов, ул. Димитър Манов 20 ет. 5 ап. 1 карта
Телефони: +359 888 983 123
Email: smallstations@abv.bg
Url: http://www.smallstations.com
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-384
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Майкъл Джонатан Дън управител Отговорно лице