Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ВиноЗона
Адрес
Град: София  1612
Улица/квартал: ул. Хайдушка гора 26 карта
Телефони: 0888 572-436
Email: vinozona@gmail.com
Тематики
Пътуване и туризъм
Статус
Активен
Кодове 978-954-92986
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Петър Йорданов Василев управител Отговорно лице