Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Военно издателство
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Иван Вазов 12 карта
Телефони: (02)987-62-61, (02)988-07-26, (02)987-80-92
Факс: (02)987-80-92
Email: vi_books@abv.bg
Url: http://www.vi-books.com
Тематики
Обществени науки, социология, Периодични издания, Вътрешна политика, международна политика, История, Енциклопедии, справочници, речници, Военно дело, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-509
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Теодора Петкова Лице за контакт Телефони: (02)987-80-92
Пламен Стоянов управител Отговорно лице