Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Военно издателство
Адрес
Град: София  1504
Улица/квартал: бул. Евлоги и Христо Георгиеви 82 карта
Телефони: +359 2 922 65 03, +359 2 922 66 72
Email: rnda@armf.bg
Url: http://rnda.armf.bg
Тематики
Обществени науки, социология, Периодични издания, Вътрешна политика, международна политика, История, Енциклопедии, справочници, речници, Военно дело, Художествена литература
Статус
Активен
Допълнителна информация
Правото върху марка "Военно издателство" се прехвърля на Военна академия "Георги Стойков Раковски".
Кодове 978-954-509
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
д-р Зоя Василева Крачунова началник на сектор Издателство "Г. С. Раковски" Лице за контакт
полк. доц. д-р Димитър Стефанов Ташков заместник-началник по учебната и научната част Отговорно лице