Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Стефан Иванов Стефанов
Адрес
Град: Габрово  5300
Улица/квартал: бул. Васил Априлов 47 вх. Г ап. 8 карта
Телефони: +359 897 999 915
Email: stefanivanov1995@abv.bg
Тематики
История
Статус
Активен
Кодове 978-619-91248
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Стефан Иванов Стефанов Отговорно лице