Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Факултет по славянски филологии, СУ "Св. Климент Охридски"
Адрес
Град: София  1504
Улица/квартал: бул. Цар Освободител 15 карта
Телефони: +359 2 9308 389
Email: petyaosenova@slav.uni-sofia.bg
Url: http://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fakultet_po_slavyanski_filologii
Тематики
Литература, езикознание, лингвистика
Статус
Активен
Кодове 978-619-7433
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
проф. д-р Петя Осенова Лице за контакт
доц. д-р Бойко Пенчев декан Отговорно лице