Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Академично издателство на Институт по информатика и иновативни технологии (ИИИТ)
Адрес
Град: Пловдив  4023
Улица/квартал: р-н Тракия, ул. Вълко Шопов 14 карта
Телефони: +359 882 933 463
Email: chavdam@yahoo.com
Тематики
Научно-популярна литература, Учебници за ВУЗ
Статус
Активен
Кодове 978-619-91382
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
проф. Чавдар Иванов Дамянов Отговорно лице