Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Медиа Трансперънси Паст
Адрес
Град: София  1618
Улица/квартал: жк Красно село бл. 204 вх. А карта
Телефони: +359 899 905 215
Email: hristo.hristov.st@gmail.com
Тематики
Вътрешна политика, международна политика, Художествено-документална литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-92369
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Христо Станев Христов управител Отговорно лице