Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Benitorial
Адрес
Град: София  1618
Улица/квартал: жк Славия бл.10 карта
Телефони: +359 887 465 784
Email: office@benitorial.com
Url: https://benitorial.com/
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7639
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Илияна Бенова Отговорно лице