Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Храм "Св. Йоан Богослов"
Адрес
Град: Карнобат  8400
Улица/квартал: ул. Москва 159 карта
Телефони: +359 895 610 063
Email: ioan_bogoslov@abv.bg
Тематики
Християнска религия
Статус
Активен
Кодове 978-619-91359
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Павел Любчев Гърбов Отговорно лице