Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация Работилница за граждански инициативи
Адрес
Град: София  1408
Улица/квартал: ул. Енос 7 ет. 6 ап. 9 карта
Телефони: +359 2 954 98 47;+359 2 954 97 15
Email: weif@wcif-bg.org
Url: http://www.wcif-bg.org
Тематики
Обществени науки, социология, Образование, просвета, специално образование, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91059  (Стари кодове: 978-954-91902)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Илияна Димитрова Николова изп. директор Отговорно лице