Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Balkan Trek
Адрес
Град: София  1113
Улица/квартал: ул. Незабравка 25 ет. 2 ап. 207 карта
Телефони: (02)870-44-76
Факс: (02)870-44-76
Email: office@balkantrek.com
Url: http://www.balkantrek.com
Тематики
Пътуване и туризъм, Домакинство и готварство
Статус
Активен
Кодове 978-954-92952
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Джулиян Майкъл Пери управител Отговорно лице
Сия Димитрова Чолакова Лице за контакт