Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Българи за икономически съюз и единство с Русия - БИСЕР
Адрес
Град: София  1504
Улица/квартал: ул. Васил Априлов 12 карта
Телефони: +359 877 994 169
Email: angel_dimov@dir.bg
Тематики
Вътрешна политика, международна политика, Художествено-документална литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91401
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Ангел Георгиев Димов Отговорно лице