Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Институт за изследване на обществата и знанието БАН
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Московска 13-а карта
Телефони: (02)980-90-86
Факс: (02)980-58-95
Тематики
Философия, Обществени науки, социология
Статус
Активен
Допълнителна информация
Институт за изследване на обществата и знанието - БАН обединява Институт за философски изследвания - БАН, Институт по социология - БАН и Център по наукознание и история на науката
Кодове 978-954-8765  (Стари кодове: 978-954-90615, 978-954-90844)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Любомир Владимиров Лице за контакт Телефони: 0899 557-272
доц. д-р Румяна Стоилова директор Отговорно лице