Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ГАВРОШ
Адрес
Град: София  1632
Улица/квартал: жк Овча купел 2, ТП 48 карта
Факс: +359 2 956 00 65
Email: kdecheva@gmail.com
Url: http://choco-tales.com
Тематики
Домакинство и готварство
Статус
Активен
Кодове 978-619-90702
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Борислав Екзархов управител Отговорно лице
Красимира Дечева Лице за контакт