Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Баги Дизайн
Адрес
Град: София  1407
Улица/квартал: ул. Димитър Търкаланов 9 карта
Телефони: +359 2 868 08 92
Email: baggie@abv.bg
Url: http://www.baggiedesign.eu
Тематики
Изкуство
Статус
Активен
Кодове 978-619-90323
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Багряна Тасева управител Отговорно лице