Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация ФОДАР
Адрес
Град: София  1510
Улица/квартал: жк Хаджи Димитър бл. 107 Б вх. Б карта
Телефони: 0888 202-162
Email: phodar.new@gmail.com
Url: http://www.fodar.dir.bg
Тематики
Фотография
Статус
Активен
Кодове 978-954-91285
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Антоан Василев Божинов председател Отговорно лице