Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Пергамент
Адрес
Град: София  1229
Улица/квартал: ул. Бели Дунав 302 ап. 159 карта
Телефони: (02)836-64-45
Email: g_i_m64@abv.bg
Тематики
Вътрешна политика, международна политика, История, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-367  (Стари кодове: 978-954-90917)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Георги Иванов Милев управител Отговорно лице