Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
БУЛУКРАЙН-ММ
Адрес
Град: София  1404
Улица/квартал: жк Гоце Делчев бл. 244 вх. Е ет. 4 ап. 80 карта
Телефони: +359 897 310 747
Email: bulukrainmm@gmail.com
Тематики
Икономика, Вътрешна политика, международна политика, Право, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7709  (Стари кодове: 978-954-8080)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Момчил Добрев Добрев управител Отговорно лице