Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
БУЛУКРАЙН-ММ
Адрес
Град: София  1404
Улица/квартал: ул. Костенски водопад бл. 244 ет. 4 карта
Телефони: (02)958-40-95
Email: dmdconsult@abv.bg
Тематики
Икономика, Право, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-8080
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Момчил Добрев Добрев управител Отговорно лице