Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Национален политехнически музей
Адрес
Град: София  1303
Улица/квартал: ул. Опълченска 66 карта
Телефони: +359 2 931 80 18
Email: polytechnic@abv.bg
polytechnic.pr@abv.bg
Url: http://www.polytechnic-museum.com
Тематики
Техника, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-954-91619
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
д-р Екатерина Стойчева Цекова директор Отговорно лице