Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Mind Print
Адрес
Град: София  1415
Улица/квартал: ул. Елена Снежина 2 карта
Телефони: +359 888 220 778
Email: naskotop@yahoo.com
Тематики
История, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7282  (Стари кодове: 978-954-92873)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Атанас Топалов управител Отговорно лице