Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
IMAGICO
Адрес
Град: Сандански  2800
Улица/квартал: ул. Малешевска 1 карта
Телефони: 0895 551-009
Email: bulgaria.export@abv.bg
Тематики
Пътуване и туризъм
Статус
Активен
Кодове 978-619-7083
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Виктория Апостолос Адам управител Отговорно лице