Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателска къща Авлига
Адрес
Град: София  1505
Улица/квартал: карта
Email: avliga@avliga.bg
Url: http://www.avliga.bg
Тематики
Домакинство и готварство, Наука, Детско-юношеска литература, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7245
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Диана Топенчарова управител Отговорно лице