Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Институт за балканистика с Център по тракология "Проф. Александър Фол" БАН
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Московска 45 карта
Телефони: +359 2 980 62 97
Факс: +359 2 980 62 97
Email: balkani@cl.bas.bg
Url: http://balkanstudies.bg/bg/
Тематики
Литература, езикознание, лингвистика, История
Статус
Активен
Кодове 978-619-7179  (Стари кодове: 978-954-92231, 978-954-91085)
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Офис Център по тракология "Проф. Александър Фол"
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Московска 13 карта
Телефони: +359 2 988 15 59
Email: thracologia@abv.bg
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
проф. дин Александър Костов директор Отговорно лице