Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Институт за балканистика с Център по тракология БАН
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Московска 45 карта
Телефони: +359 2 980 62 97
Email: roumiana.preshlenova@balkanstudies.bg
Url: http://balkanstudies.bg/bg/
Тематики
Литература, езикознание, лингвистика, Вътрешна политика, международна политика, История
Статус
Активен
Кодове 978-619-7179  (Стари кодове: 978-954-92231, 978-954-91085)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
проф. д-р Румяна Прешленова директор Отговорно лице