Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Инфовижън
Адрес
Град: Ловеч  5500
Улица/квартал: ул. Неофит Рилски 17 карта
Телефони: +359 887 007 219
Email: info@info-vision.info
Url: http://www.info-vision.info
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7737  (Стари кодове: 978-954-91912, 978-954-8105, 978-619-7442, 978-954-90622, 978-954-92277)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Полина Димитрова Минчева управител Отговорно лице