Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Про Лангс
Адрес
Град: София  1784
Улица/квартал: бул. Цариградско шосе 131 карта
Email: ivan.t.ivanov@abv.bg
Тематики
Учебници за ВУЗ, Компютър и информационни науки, обработка на данни
Статус
Активен
Кодове 978-954-2995
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Иван Томов Иванов управител Отговорно лице