Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Мултимедия Апликейшън Груп
Адрес
Град: Банкя  1320
Улица/квартал: ул. Москва 31 карта
Телефони: +359 888 181 886
Факс: +359 980 30 33
Email: mag@dir.bg
Тематики
Биографии, Компютър и информационни науки, обработка на данни
Статус
Активен
Кодове 978-954-90102
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Никола Георгиев Вецев Отговорно лице