Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
КЛМН - КМ
Адрес
Град: София  1124
Улица/квартал: жк Яворов бл.12 А вх. А ет. 1 ап. 2 карта
Телефони: +359 887 253 211
Email: krmanev@gmail.com
Тематики
Компютър и информационни науки, обработка на данни
Статус
Активен
Кодове 978-954-8212
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Красимир Неделчев Манев Отговорно лице