Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Litus
Адрес
Град: София  1407
Улица/квартал: ул. Христо Ценов 9-13 карта
Телефони: +359 2 946 35 21, +359 2 943 79 51
Факс: +359 2 943 79 51
Email: litus@abv.bg
Url: http://www.litus.bg
Тематики
Научно-популярна литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-209
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница Електронна книжарница
Улица/квартал:
Url: http://www.litus.bg
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Любен Козарев Отговорно лице
Яна Терзиева Лице за контакт