Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
БИЗНЕС КОЛЕЖ - Ямбол
Адрес
Град: Ямбол  8600
Улица/квартал: ул. Жельо войвода 2 карта
Телефони: (046)629-430
Email: zdd_56@abv.bg
Тематики
Учебници
Статус
Активен
Кодове 978-954-92983
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница [няма име]
Град: Ямбол  8600
Улица/квартал: ул. Жельо войвода 2 карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
доц. Здравка Джандармова директор Отговорно лице