Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ДЖЕТ СЕТ АКАДЕМИЯ
Адрес
Град: София  1220
Улица/квартал: жк Надежда 2, ул. Република бл. 205 карта
Телефони: +359 897 777 991
Email: dianastoyanova1@gmail.com
Url: https://grim-academia.bg
Тематики
Развлечения, хоби
Статус
Активен
Кодове 978-619-91321
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Диана Николова Стоянова Отговорно лице