Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Институт по Трансцендентна наука
Адрес
Град: София  1504
Улица/квартал: бул. Ген. Данаил Николаев 10 карта
Телефони: (02)843-71-19
Email: pr@institutet-science.com
Тематики
История
Статус
Активен
Кодове 978-954-91847
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
д-р Стефан Георгиев Гайдарски директор Отговорно лице