Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателство "Успех"
Адрес
Град: Кубрат  7300
Улица/квартал: ул. Генерал Гурко 14 карта
Телефони: +359 879 595 017
Email: izdatelstvo.uspeh@abv.bg
Url: http://www.100-biznes-idei.com
Тематики
Психология, Промишленост, бизнес и мениджмънт
Статус
Активен
Кодове 978-619-92166
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Юлиян Стилиянов Юлиянов Отговорно лице