Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Браун 2018
Адрес
Град: Кюстендил  2500
Улица/квартал: ул. Гороцветна 60 вх. Б ап. 18 карта
Телефони: +359 885 165 770
Email: ivanov1933@abv.bg
Url: http://browntherapy.org/
Тематики
Хумор, сатира, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91050
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница електронна книжарница
Улица/квартал:
Url: http://browntherapy.org/
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Иван Иванов Отговорно лице