Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Леге Артис
Адрес
Град: Плевен  5800
Улица/квартал: ул. Тодор Влайков 3 карта
П.К.: 1158
Телефони: +359 887 542 393
Факс: +359 64 801 865
Email: legeartis@el-soft.com
Url: http://www.legeartis-bg.net
Тематики
Философия, Психология, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7516  (Стари кодове: 978-954-8311, 978-954-9933)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Саня Косева Табакова Отговорно лице