Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателство "Разказвачът на приказки"
Адрес
Град: Пловдив  4002
Улица/квартал: ул. Чернишевски 2 карта
Телефони: +359 877 309 495
Email: ikonstantinkiril@gmail.com
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91441
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница [няма име]
Град: гр. Пловдив  4002
Улица/квартал: ул. Чернишевски 2 карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Анна Димирова управител Отговорно лице
Константин-Кирил Иванов Лице за контакт