Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ИК Христо Ботев
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: бул. Кн. Мария Луиза 35 карта
Email: phhristobotev@protonmail.com
Тематики
Художествена литература за деца и юноши, Философия, Икономика, Поезия, История, Художествено-документална литература, Образование, просвета, специално образование, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-445
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Георги Красинов Кръстев управител Отговорно лице
Кристина Владимирова Цачева Лице за контакт