Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Агенция за високи технологии
Адрес
Град: Бургас  8000
Улица/квартал: ул.Славянска 29 карта
Телефони: +359 887 090 635
Url: https://hitech.agency/
Тематики
Икономика, Техника, Учебници, Социални грижи, социално осигуряване, Компютър и информационни науки, обработка на данни, Естествени науки, природознание
Статус
Активен
Допълнителна информация
office@hitech.agency
Кодове 978-619-7673
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Ангел Захариев Тошков Отговорно лице