Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Др. БИОМАСТЕР
Адрес
Град: София  1336
Улица/квартал: жк Люлин 346 ет. 10 ап. 43 карта
Телефони: 0878 950-396, 0878 780-302, (02)952-60-70
Факс: (02)952-60-70
Email: office@drbiomaster.com
gochog@abv.bg
Тематики
Фармация, хомеопатия
Статус
Активен
Кодове 978-954-772
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница Dr. BIOMASTER
Град: София  1606
Улица/квартал: ул. Лайош Кошут 24 ап. офис 8 карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Гочо Димов Гочев управител Отговорно лице